Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Förlängning av Hornsgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Allmänplats ny väg och bro över Säveån.
Den nya förbindelsen över Säveån är en del av den samlade trafiklösningen i Gamlestaden.

Vad händer just nu?

Utställningen är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - utställning

    När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0616/14
Diarienummer FK
FN3554/15
Planens formella namn
Detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden

Handläggare

Markägare

Privat och Göteborgs kommun