Plan- och byggprojekt

Amhult - Bostäder, butiker, kontor kyrka m m

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Planen ger möjlighet att uppföra en varierad bebyggelse med ca 420 bostäder i flerbostadshus, butiker, kontor, kyrka m m öster om Amhults nuvarande centrum på mark som tidigare utgjort ett flygplatsområde.

Vad händer just nu?

Utbyggnad pågår och de första bostäderna färdigställdes 2014 av Peab och Amhult2. Samma år invigdes den nya kyrkan, Amhults kyrka av Svenska Kyrkan. Under 2016 färdigställdes två kvarter med handel, kontor och parkering och under 2017 färdigställs ett kvarter med hyresrätter. Drygt 60 hyresrätter färdigställdes av Terrester under 2018.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
120 stycken
Planerade bostadsrätter
400 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0605/01
Diarienummer FK
FN0848/03
Planens formella namn
Amhult Centrum etapp 2 inom stadsdelen Torslanda

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2013
  Byggstart
  Andra kvartalet 2013, inflyttning 2014 - 2020.
  Inflyttning
  2018 första halvåret
  Projektavslut
  2020

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Amhult 2 AB mfl.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området