Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder vid Hagforsgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att komplettera med nya bostäder utefter Hagforsgatan, på befintlig parkeringsyta mellan Hagforsgatan och Torpakolonin. Sammanlagt bedöms ca 200 nya bostäder kunna byggas i lamellhus. De föreslagna byggnaderna är placerade så att de befintliga husen fortfarande kommer ha kontakt med koloniområdet. Parkering för nya och befintliga bostäder i området ordnas i parkeringsdäck vid Uddeholmsgatan, i garage under den nya bebyggelsens gårdar och som markparkering. En transformatorstation och en återvinningsstation föreslås flyttas.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämndens beslutade den 24 september 2019 att avbryta planarbetet.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0600/14
Diarienummer FK
FN1604/16
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Hagforsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg.

Handläggare