Plan- och byggprojekt

Majorna - komplettering med bostäder mm på Gråberget

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Programmet utreder möjligheterna att komplettera Gråberget med cirka 300 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler i nio områden.

Vad händer just nu?

Programmet antecknades vid byggnadsnämndens möte den 3 maj 2012. Detaljplanearbete påbörjas under 2012 för tre av bebyggelseområdena, nummer 1,2,3 samt för parkområdet A.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - antecknat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0576/09
Planens formella namn
Program för Gråberget inom stadsdelen Majorna

Handläggare