Plan- och byggprojekt

Norra älvstranden – nya lägenheter vid Bratteråsbacken

SDN Lundby. Stadsdel Sannegården.

Vid Bratteråsbacken på Norra älvstranden planeras för nybyggnation av ca 150 lägenheter i flerbostadshus. Det är det första steget i en utbyggnad av området mellan Säterigatan och Östra Eriksbergsgatan. Handel finns inom gångavstånd vid Eriksbergs köpcenter. Trevliga cafeer, restauranger och några mindre butiker finns vid Maskinkajen på Eriksberg. Kollektivtrafiken är mycket bra. Daghem, fritidshem och skolor finns på flera ställen inom stadsdelen. För att hitta var söker du i Serviceguiden på goteborg.se:s startsida.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
77 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
5-6 våningshus placerade på ett däck med underliggande suterrängvåningar innehållande garage. Denna del utgör en mindre etapp som under 2009 brutits ut ur detaljplan för bostäder vid Säterigatan. 77 lägenheter byggstartades av JM i Kronhjulet 2 kv 2014. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0564/09
Diarienummer FK
FN0838/09

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Andra kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakliga markägare är Göteborgs Stad och Kvarnaktiebolaget Juvel.