Plan- och byggprojekt

Backa - Bostäder vid Wadköpingsgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt at bygga mark- och terasslägenheter i samband med en upprustning av bostadsområdet Backa Röd. Detaljplanen innebär att parkeringsytorna mellan Blendas Gata och Katjas Gata kan bebyggas med trevåningshus och att trevåningshusen öster om Blendas Gata kan kompletteras med små entréförråd vid eventuell ombyggnad med entréer mot Blendas Gata. Det är även möjligt att flytta vändplatsen på Blendas Gata söderut.

Läs mer om Selma Stad på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2013-02-04). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5174. Byggande pågår. Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
80 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0561/08
Diarienummer FK
FN0578/11
Planens formella namn
Bostäder vid Wadköpingsgatan inom stadsdelen Backa

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2017
    Byggstart
    Pågår

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun och Bostads AB Poseidon

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området