Plan- och byggprojekt

Guldheden - Bostäder och förskola vid Doktor Bex och Doktor Westrings gator

SDN Centrum. Stadsdel Guldheden.

Syftet med detaljplanen är att vid Dr Bex gata möjliggöra byggnation av nya bostäder exempelvis studentbostäder och forskarbostäder. I området föreslås också en ny förskola. Vid Dr Westrings gata planeras ytterligare bostäder. Byggnaderna uppförs i ett känsligt läge med avseende på bland annat kulturmiljö och grönstråk i staden.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 22 maj 2018 att avbryta planarbetet för den del som berör Framtiden Byggutveckling, detta på exploatörens begäran.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0555/13
Planens formella namn
Bostäder och förskola vid Doktor Bex och Doktor Westrings gator inom stadsdelen Guldheden

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun och Bostadsbolaget