Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Förskola vid Stabbegatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Detaljplanen syftar till att skapa möjligheter för att uppföra en förskola med 6 avdelningar.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämndens beslutade den 29 augusti 2017 att avbryta planarbetet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0551/14
Diarienummer FK
FN3182/14

Markägare

Göteborgs Stad