Plan- och byggprojekt

Torp - Boende med särskild service vid Göketorpsgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Torp.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) omfattande 8 lägenheter med tillhörande personalutrymmen och kök fördelat på två våningar. Detaljplanen syftar även till att bekräfta en parkmark i den norra delen av planområdet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0550/14
Diarienummer FK
FN3181/14
Planens formella namn
Detaljplan för boende med särskild service vid Göketorpsgatan inom stadsdelen Torp

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    Andra kvartalet 2016

Handläggare

Markägare

Kommunen