Plan- och byggprojekt

Tolered - Bostäder vid Fyrklöversgatan (BoStad2021)

Stadsdel Tolered.

Planförslaget syftar till att pröva bostadsbebyggelse, parkeringsgarage samt viss handelsverksamhet vid Fyrklöversgatan. Planområdet omfattar ca 1 ha. Området är idag en asfalterad parkeringsyta och ligger direkt söder om Björlandavägen. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 290 lägenheter.

Denna plan ingår Bostad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår av bostäderna. Planen vann laga kraft 2017-05-30. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5381.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
132 stycken
Planerade bostadsrätter
120 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0541/13
Diarienummer FK
FN2911/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Fyrklöversgatan inom stadsdelen Tolered i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2017
  Inflyttning
  2019 första halvåret
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat