Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Vindsinredning i Kvarteret 79 Änkeleken

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Detaljplanen ändras för att göra det möjligt att inreda husens vindar för bostadsändamål och att fler lägenheter kan tillåtas per fastighet. Planändringen är ett tillägg till den gällande detaljplanen 2592. Denna detaljplan genomförs som ett så kallat enkelt planförfarande detta innebär att den är av begränsad betydelse för allmänheten och har enbart ett fåtal berörda.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 11 februari 2014. Om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från dagen då nämndens protokoll justerades (vanligtvis ca två veckor efter sammanträdet), så är planen laga kraft vunnen ca fem veckor efter beslut.

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - inför antagande

    Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0526/11
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för del av Sävenäs (Kv. 79 Änkeleken).

Handläggare

Markägare

Kommunen