Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjlighet att bebygga området med utbildningslokaler för en förskola med sex till åtta avdelningar. Inom stadsdelen finns ett stort behov av att tillgodose efterfrågan på förskoleplatser.

Vad händer just nu?

Planarbetet är i startskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0519/18
Diarienummer FK
FN6347/18
Planens formella namn
Detaljplan för utbildningslokaler vid Sparbanksplatsen inom stadsdelen Järnbrott.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad