Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Bostäder vid Brettegatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus. Planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde.

Vad händer just nu?

Planen är pausad.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0519/16
Diarienummer FK
FN7006/17
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Brettegatan samt ändring av tomtindelning 2461 för kvarteret 14 Slätvaren, inom stadsdelen Gamlestaden.

Handläggare