Plan- och byggprojekt

Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med att bilda naturreservat för Stora Amundön och Billdals skärgård är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Stora Amundön är ett omtyckt tätortsnära bad- och promenadområde. Här finns också grunda vikar och ålgräsängar som är värdefulla för fisk och andra havslevande djur och växter.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2018 att bilda naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård

Länsstyrelsen har sedan avslagit överklaganden, det vill säga länsstyrelsen ändrar inte byggnadsnämndens beslut. Klaganden har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen.

Ordningsföreskrifterna gäller omedelbart även om naturreservatet är överklagat.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför antagande.

    Efter samråds- och yttrandefasen görs eventuellt mindre ändringar av reservatsförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Eventuellt kan naturreservatet behöva antas av kommunfullmäktige, efter godkännande av byggnadsnämnden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0504/06

Handläggare