Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Bostäder i Rosenlund

SDN Centrum. Stadsdel Inom Vallgraven.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2016 att avbryta planarbetet

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0485/12

Handläggare

Markägare

Privat