Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Lunden.

Detaljplaneförslaget innebär en förtätning av bostadsområdet Prästgårdsängen och ett område söder om Prästgårdsgatan med cirka 440 lägenheter i nya byggnader med 3-16 våningar, respektive påbyggnad av två befintliga byggnader med 2 våningar. Verksamhetslokaler med entréer mot Danska Vägen skapas och Danska Vägen byggs om med förhöjda övergångsställen, buss-sluss och parkeringar längs med gatan.

Vad händer just nu?

Göteborg kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut och har beviljats prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
400 stycken
Planerade bostadsrätter
40 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0435/10
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen inom stadsdelarna Bö och Lunden

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.