Plan- och byggprojekt

Johanneberg - Studentbostäder vid Volrat Thamsgatan (BoStad2021)

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg.

Ägaren till fastigheten Johanneberg 17:6 vill bygga ett flerbostadshus för studentbostäder på en del av fastigheten. Man avser att bygga ca 55 studentlägenheter fördelat på 8 våningar.Denna plan ingår Bostad2021. Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2017-09-26, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5388.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
63 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för 63 studentlägenheter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0424/13
Diarienummer FK
FN2914/15
Planens formella namn
Detaljplan för Studentbostäder inom stadsdelen Johanneberg i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2017
    Projektavslut
    2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat