Plan- och byggprojekt

Askim - Simhall vid Gärdesvägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med detaljplanen är att möjliggör för uppförandet av en ny simhall som ersätter Askims befintliga. Den nuvarande badanläggningen har nått sin tekniska livslängd och är i akut behov av att ersättas. Marken direkt söder om befintlig anläggning ska utredas för ändamålet.

Vad händer just nu?

Planarbetet är i startskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0419/18
Diarienummer FK
FN6749/19
Planens formella namn
Detaljplan för simhall vid Gärdesvägen, Hovås 57:211, inom stadsdelen Askim

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad