Plan- och byggprojekt

Torslanda - vindkraftspark vid Arendal/Risholmen

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Arendal, Syrhåla.

Planen avser utökning av befintlig vindkraftspark. Detta innebär att sju delområden på Risholmen, Arendal och Knippelskären avsätts för etablering av vardera ett nytt vindkraftverk. Den befintliga parken består av 12 verk, två av dessa ersätts med nya, den totala vindkraftparken kommer således att omfatta 17 verk.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2011 att avbryta arbetet med detaljplanen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0412/06
Diarienummer FK
FN1172/06
Planens formella namn
Vindkraftpark vid Arendal/Risholmen

Markägare

Göteborgs Hamn AB, AB Svenska Shell, Danafjord Fastigheter, Göteborgs Stad, Finn G. Mellin Arendal AB.