Plan- och byggprojekt

Torslanda - Ändring av detaljplan för Torslandaskolan

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Åtgärder som föreslås är en utbyggnad för nya utbildningslokaler för Torslandaskolan. Önskemålet är att öka byggnadshöjden för att kunna uppföra nya och högre skolbyggnader.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 24 april 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0393/17
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan 3301, för Torslandaskolan (Hembygdsgatan) inom stadsdelen Torslanda

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad