Plan- och byggprojekt

Gunnilse - Nya bostäder i Gunnilse centrum

SDN Angered. Stadsdel Angered.

Planens syfte är att förbättra stadsdelen genom att med fler bostäder skapa förutsättningar för ett lokalt centrum med butiker och skola. Gråbovägen byggs om och får en ny dragning. Gunnilse och Angereds kyrkby byggs samman och Gråbovägens barriäreffekt minskas. Kulturmiljön kring Angereds kyrka bevaras och utvecklas.

Vad händer just nu?

Arbete pågår inför en andra granskningsperiod.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Kapacitet för ca 525 bostäder stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0386/12
Diarienummer FK
FN1352/06
Planens formella namn
Detaljplan för Gunnilse centrum inom stadsdelen Angered

Handläggare

Markägare

Huvudsakligen Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området