Plan- och byggprojekt

Tolered - Bostäder med särskild service vid Blackevägen

SDN Lundby. Stadsdel Tolered.

Syftet med detaljplan är att pröva möjligheten till kompletterande bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Tolered 731:817 vid Blackevägen. Bostäderna som planeras avses innehålla cirka sju lägenheter med särskild service, sk BmSS. Av ytterligare vikt är att upprätthålla och stärka planområdets betydelse som länk till grön och rekreationsområdet Flunsåsen i väster.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-04-25). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5233. Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
8 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Servicelägenheter stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0371/12
Diarienummer FK
BN5887/12
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder med särskild service vid Blackevägen inom stadsdelen Tolered.

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2016-03-25
  Inflyttning
  2016 sista halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun