Plan- och byggprojekt

Tuve - Bostäder på Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Tuve.

Förslaget innebär en förtätning av stadsdelen med cirka 400 bostäder i flerbostadshus samt att eventuellt utöka befintlig förskola.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi med att ta fram underlag för ett förslag till detaljplan.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0360/14
Diarienummer FK
FN0318/14
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder på Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen inom stadsdelen Tuve

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Bostadsbolaget AB och Göteborgs Stad