Plan- och byggprojekt

Nordstaden - Tillbyggnad av Göteborgsoperan

SDN Centrum. Stadsdel Nordstaden.

Syftet med förslaget är möjliggöra en utökning och breddning av verksamheten genom uppförande av ett nytt fristående scenkonsthus. Förslaget omfattar en scen med kombinerad salong/konferenssal och plats för ca 500 personer. I byggnaden inryms också en restaurang med tillhörande servering samt ytterligare konferensyta. Illustrationer: Tengbom.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade 2019-06-18 att planarbetet ska avbrytas.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0360/10
Diarienummer FK
FN0360/10
Planens formella namn
Detaljplan för tillbyggnad av Göteborgsoperan inom stadsdelen Nordstaden