Plan- och byggprojekt

Sandarna - Program för Västra Sandarna

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Sandarna.

Vad händer just nu?

Vi inväntar besked om det, av staden överklagade generella strandskyddet.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0348/07

Handläggare