Plan- och byggprojekt

Backa - Ny angöringsväg vid Exportgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

En ny tillfartsväg från Exportgatan till två verksamhetsområden belägna mellan Exportgatan och Göta älv planeras.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2020 att avbryta planarbetet.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0333/10
Diarienummer FK
FN5954/15
Planens formella namn
Detaljplan för ny angöringsväg vid Exportgatan inom stadsdelen Backa

Handläggare

Markägare

Göteborgs stad