Plan- och byggprojekt

Bagaregården - Nya bostäder vid Morängatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Bagaregården.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en byggnad mellan Morängatan, Sofiagatan och Frödingsgatan. Byggnaden ska ges möjlighet att inrymma bostäder, bostadsanknuten verksamhet och handel i delar av bottenplan. Byggnaden ska kunna anpassas till befintlig bebyggelse i skala och form. Markanvisning har beslutats av fastighetsnämnden.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt. Planen blev laga kraftvunnen 2014-02-20. Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
37 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0323/11
Diarienummer FK
FN5361/11
Planens formella namn
Bostäder vid Morängatan inom stadsdelen Bagaregården

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2014-02-20
  Byggstart
  2016-04-11
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.