Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder och verksamheter norr om Lana

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att komplettera med ny bostadsbebyggelse som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till blandstad. Detaljplanen medger ca 200 nya lägenheter samt verksamheter i gatuplan. Befintligt kontorshus mot Mölndalsvägen blir möjligt att bygga på med tre våningar för att användas för centrumverksamhet alternativt bostäder.

Upphov till illustrationen Kjellgren Kaminsky Architecture

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2016-07-21. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5347.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
266 lägenheter totalt, 68 hyresrätter färdigställdes 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0312/13
Diarienummer FK
FN2650/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter norr om Lana inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Byggstart
  2018
  Inflyttning
  2019 andra halvåret
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat markägare