Plan- och byggprojekt

Torp - Flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Torp.

Pröva möjlighet för mindre flerbostadshus med 7-15 lägenheter beroende på utbyggnadsalternativ på fastigheten Torp 11:5.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-04-23, detta betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5500.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0310/14
Diarienummer FK
FN1774/17
Planens formella namn
Detaljplan för Flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47 inom stadsdelen Torp

Handläggare

Markägare

Västprojekt AB