Plan- och byggprojekt

Tuve - Bostäder och förskola centralt

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Tuve.

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för cirka 180-230 bostäder i flerbostadshus, en ny förskola och tillbyggnad av centrumkvarteret. Detaljplanen syftar också till att förbättra Nolehultsvägens utformning så att den blir mer stadsmässig. Vidare ska den öst-västliga kopplingen till torget förbättras genom att ersätta gångtunneln med en passage i markplan.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-12-29). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5193. Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
180 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Det ska bli mellan 180-230 bostäder totalt i flerbostadshus. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0308/10
Diarienummer FK
FN1371/10
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och förskola i Tuve centrum inom stadsdelen Tuve

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2016
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad