Plan- och byggprojekt

Majorna - Ändring av detaljplan för Gathenhielmska trädgården

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Syftet med att ändra detaljplanen är att uppdatera de skyddsbestämmelser som finns gällande Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken för att Park- och naturförvaltningen och Higab ska kunna genomföra restaurering och upprustning av parkmiljön.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0277/17
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-4056 Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken inom stadsdelen Majorna

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad