Plan- och byggprojekt

Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Bostäder i små flerfamiljhus

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden har tidigare antagit en detaljplan med samma namn. Den detaljplanen upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen.

Den 26 maj 2020, beslutade byggnadsnämnden att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan samt att återkomma till byggnadsnämnden med ett utkast före samråd efter att naturvärdesinventeringen och konsekvenser av denna är avstämda med Länsstyrelsen.

Det finns ett dokument till höger här på sidan där svar på några vanliga frågor finns tillgängliga.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0245/20
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim

Handläggare