Plan- och byggprojekt

Lundbyvassen - Spårväg mellan Hisingsbron och Lindholmsallén

SDN Lundby. Stadsdel Lundbyvassen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra spårväg mellan Hisingsbron och Lindholmsallén. Utbyggnaden ligger inom sverigeförhandlingen och ska vara färdigställd 2022.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0235/19
Diarienummer FK
FN1333/19
Planens formella namn
Detaljplan för spårväg mellan Hisingsbron och Lindholmsallén inom Sverigeförhandlingen

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad samt Älvstranden Utveckling AB