Plan- och byggprojekt

Lindholmen - Spårväg i Lindholmsallén

SDN Lundby. Stadsdel Lindholmen.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0234/19
Diarienummer FK
FN1704/19
Planens formella namn
Detaljplan för spårväg i Lindholmsallén inom Sverigeförhandlingen

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad samt Älvstranden Utveckling AB