Plan- och byggprojekt

Program - Biskopsgården

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Biskopsgården.

Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet, men som har så mycket mer att erbjuda. Nu kan stadsdelen få en möjlighet att utvecklas när Göteborgs Stad jobbar med ett program för Biskopsgården. Biskopsgårdens centrala läge i Göteborg ska utvecklas när stadsdelen kopplas ihop till övriga Göteborg när det skapas mer liv och rörelse i stadsdelen och torgen görs mer attraktiva. Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för komplettering av ny bebyggelse och kommunalservice i stadsdelen samt att utveckla befintliga och nya grönområden. Svarte mosse kommer i samband med programarbetet att utvecklas till en stadspark.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0189/18
Planens formella namn
Program för Biskopsgården

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och privat