Plan- och byggprojekt

Björlanda - Bostäder vid Skra Bro III

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Björlanda.

Detaljplanen är tänkt att möjliggöra omkring 300 bostäder, fördelat på både småhus och flerbostadshus.

Exploatörsmedverkan
Denna detaljplan ingår i ett pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Pilotprojektet syftar till att göra utredningar i ett tidigt skede för att ta reda på förutsättningar och för att få en snabbare process när den formella planstarten sker. Kommunen kommer hålla i den formella planprocessen med samråd, granskning och antagande. Detaljplanen är i ett skede som vi kallar förstudie där exploatören tar fram en del utredningar.
Läs mer om exploatörsmedverkan

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - förstudie

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0127/20
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Skra Bro III inom Stadsdelen Björlanda.

Handläggare