Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller granskning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Björlanda - Ändring av detaljplan vid John Bunyans väg

Synpunkter tas emot till och med 2023-02-15
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Brottkärr - Områdesbestämmelser utmed Gamla Säröbanans banvall

Synpunkter tas emot till och med 2023-02-14
Just nu befinner sig områdesbestämmelserna i samrådsskedet.

Heden - Svenska Mässan, nytt höghus mot Korsvägen

Synpunkter tas emot till och med 2023-03-01
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Gamlestaden - Förlängning av Hornsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2023-02-22
Just nu befinner sig planen i utställningsskedet.

Önnered - Bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen

Synpunkter tas emot till och med 2023-03-07
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Guldheden - Äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata

Synpunkter tas emot till och med 2023-02-28
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Älvsborg - Bostäder vid Långedrags båtvarv

Synpunkter tas emot till och med 2023-02-28
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Torp - Boende med särskild service vid Göketorpsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2023-02-08
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Markanvisningar

Markanvisning för Låssby i Torslanda

Öppet för ansökan till och med 2023-02-20

Infrastruktur, trafik och torg

För tillfället finns inga pågående infrastrukturprojekt att visa.