Plan- och byggprojekt

Sök bland…
2 träffar
Visa som:
  • Amhult - Bostäder, butiker, kontor kyrka m m

    Byggstart/pågående byggprojekt Projekt
    Planen ger möjlighet att uppföra en varierad bebyggelse med ca 420 bostäder i flerbostadshus, butiker, kontor, kyrka m m öster om Amhults nuvarande centrum på mark som tidigare utgjort ett flygplatsområde.
  • Centrum - bostäder och handel i övre Johanneberg

    Byggstart/pågående byggprojekt Projekt
    Förslaget innebär bostäder i tre hus, två 9-våningshus och ett 17-våningshus med handel i bottenvåningen på samtliga hus.