Plan- och byggprojekt

Tynnered - Markanvisning för bostäder vid Björkhöjdsskolan

SDN Västra Göteborg, Stadsdel Tynnered

Aktuellt område för markanvisning ligger utmed Björkhöjdsgatan i Tynnered, Västra Göteborg. Området ska utvecklas bl.a. med hjälp av små nya bostäder för äldre och i form av bogemenskap och boende med särskild service (BmSS). Det finns en gällande detaljplan.

Aktuell markanvisning innehåller totalt ca 110 bostäder i flerbostadshus och med olika upplåtelseformer, 90 hyresrätter och 20 bostadsrätter. Markanvisning kan göras för hela eller för enskild del.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 110 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt
  Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - Kommunal service
  150 m2

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5678/18
  Referensbeteckning
  FNVG1/18
  Beslut
  2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-09-27—2018-10-25

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sara-LouiseYlander

Fastighetskontoret