Plan- och byggprojekt

Tuve - markreservation för stadsradhus norr om Tuve torg

SDN Norra Hisingen

Det aktuella området för markreservationen ligger mellan Norumsgärde, Tångedal och Tångengården drygt 8 kilometer från Göteborgs centrum och består huvudsakligen av gräsytor. I närområdet finns Hökällan naturreservat, S:t Jörgens golfbana samt Tuve torg med hållplats för stombuss. Den framtida bebyggelsen syftar till att skapa en koppling mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg för att bygga ihop Norra och centrala Tuve och därmed skapa bättre underlag för Torget.

Markreservationen i de två delområdena rymmer ca 70 stadsradhus och välkomnar mindre aktörer som bara avser söka markreservation för en del av den totala mängden möjlig bebyggelse. För minst 20 stycken av stadsradhusen vill fastighetskontoret fokusera extra mycket på yteffektiva och prisvärda lösningar lämpliga för barnfamiljer och förstagångsköpare.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markreservationen är beslutad.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 70 bostäder
  Typ av bostäder
  Stadsradhus
  Upplåtelseform
  Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN4874/18
  Referensbeteckning
  FNNH1/18
  Beslut
  2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-09-10—2018-10-05

Ytterligare upplysningar lämnas av

Lukas Memborn

Fastighetskontoret