Plan- och byggprojekt

Brännö - Färjeläget Brännö Rödsten rustas upp

Färjeläget Brännö Rödsten är i behov av upprustning. Både person- och godstrafik till Brännö har ökat de senaste åren vilket ställer högre krav på ett ordnat färjeläger.


Trafikkontoret planerar nu för en standardhöjning av hela hamnområdet med mer lättillgängliga cykelparkeringar, sittplatser och väderskydd för resenärer. En ny flytbrygga ska göra det enklare och säkrare att gå på och av färjan. Det ska också bli lättare för person- och godstrafik att lägga till i hamnen. För att möjliggöra detta ersätts den nuvarande småbåtsbryggan med en ny en liten bit norrut från nuvarande läge.


Just nu pågår planering där trafikkontoret tittar på innehåll, kostnader och förutsättningar för upprustningen av färjeläget. Planerad byggstart är hösten 2022.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.783184363033026,57.649360072224276]},"properties":{"id":"TN3707/19","name":"Brännö - Färjeläget Brännö Rödsten rustas upp","address":"","preamble":"","header":"Brännö - Färjeläget Brännö Rödsten rustas upp","body":"Utredning - Trafikprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TN3707/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN3707/19

Kontaktuppgifter

Anders Mårtensson

Trafikkontoret
  • Telefon 031-365 00 00
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

  2. Startskede - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt