Plan- och byggprojekt

Nu börjar vi bygga gator vid Selma Lagerlöfs Torg

Selma Stad ska bli en del av en grön, nära och fantastisk storstad. Under september började vi på trafikkontoret lägga grunden
för omvandlingen och förnyelsen av Selma Lagerlöfs Torg. Våra arbeten kommer att ske på och runt torget, men allt kommer att vara öppet som vanligt.Läs mer om Selma Stad på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Trafikkontorets projektörer har börjat arbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.982618251615087,57.749515645218885]},"properties":{"id":"TN0766/15","name":"Nu börjar vi bygga gator vid Selma Lagerlöfs Torg","address":"","preamble":"","header":"Nu börjar vi bygga gator vid Selma Lagerlöfs Torg","body":"Trafikarbete färdigställt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TN0766/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN0766/15
  • Planens formella namn Stadsutvecklingsområde Selma Stad - Selma Lagerlöfs Torg med omgivning byter skepnad

Kontaktuppgifter

Lucas Wallgren

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 24 47
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Trafikarbete färdigställt

  2. Byggskede - Trafikprojekt

  3. Åtgärdsvalstudie

    En åtgärdsvalsstudie beskriver val av åtgärder för att lösa ett specifikt problem eller behov. Åtgärdsvalsstudien svarar framförallt på frågorna vad, varför och var.

  4. Informationsmaterial