Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Stadsmiljöupprustning Kungsportsavenyen

Kungsportsavenyen

Syftet med stadsutvecklingsprojektet är att rusta upp gaturummet och att höja kvaliteten på Avenyn med kringliggande gator. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området. Till grund för utvecklingsprojektet ligger ett, på uppdrag av byggnadsnämnden, utarbetat program över Heden och Avenyn.

Vad händer just nu?

Gestaltningsprogrammet för Avenyn tog fram 2012/2013 på uppdrag av byggnadsnämnden för att utgöra underlag för en upprustning av Avenyn och gatorna i Lorensberg.

Syftet med gestaltningsprogrammet, som är ett stadsutvecklingsprojektet,  är att höja kvaliteten och attraktionen på Avenyn med kringliggande gator.

Gestaltningsprogrammet visar hur Avenyn kan utformas för att återta sin plats i staden som den paradgata den en gång har varit, stilig och praktfull. En viktig utgångspunkt är att stärka det som är bra och redan finns.

Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området. Under arbetsprocessen skedde regelbundna avstämningar med representanter för stadens förvaltningar, stadsdelen, Göteborg & Co samt med fastighetsägare. Arbetsmaterialet har också visats offentligt och diskuterats på öppna hus både på Avenyn och i Älvrummet.

Till grund för utvecklingsprojektet ligger ett, på uppdrag av byggnadsnämnden, utarbetat 'Program för Heden och Avenyn' 2009.

Arbetet med att utveckla Avenyn påbörjades under 2015 med den nedre delen av Götaplatsen.

Läs mer om utvecklingen av Avenyn och Götaplatsen: Götaplatsen - stadens mest omtalade plats

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.976671994338364,57.69920616502144]},"properties":{"id":"BN09/0841","name":"Centrala Göteborg - Stadsmiljöupprustning Kungsportsavenyen","address":"","preamble":"","header":"Centrala Göteborg - Stadsmiljöupprustning Kungsportsavenyen","body":"Gestaltningsprogram. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN09/0841","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN09/0841

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

  2. Gestaltningsprogram