Plan- och byggprojekt

Kulturreservatet Slottsskogen

Slottsskogen är en av Göteborgs största, äldsta och mest populära parker. Här finns stora gräsytor för picknick och många promenadvägar. I Slottsskogen finns även en av Sveriges äldsta djurparker.


Byggnadsnämnden (stadsbyggnadskontoret) har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att upprätta ett långsiktigt skydd för Slottsskogen eftersom parken idag saknar formellt skydd. Stadsbyggnadskontoret har valt att bilda ett kulturreservat för Slottsskogen. Syftet med att bilda kulturreservat för Slottsskogen är att säkerställa ett långsiktigt skydd som möjliggör vård, bevarande och utveckling av värden såsom parkens kultur- och naturvärden samt aktiviteter som gynnar folkhälsan.


Att bilda kulturreservat innebär att ett beslut med föreskrifter tas fram. Till beslutet ska även en skötselplan och byggnadsvårdsplan upprättas. Under 2020 - 2021 kommer det att tas fram underlag och möjlighet att yttra sig kommer att finnas. Arbetet sker i samarbete med stadens förvaltningar och beräknas pågå fram till 2023.

Läs mer hos Riksantikvarieämbetet
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.941843916040058,57.68586128773381]},"properties":{"id":"BN0666/18","name":"Kulturreservatet Slottsskogen","address":"","preamble":"","header":"Kulturreservatet Slottsskogen","body":"Startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0666/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0666/18

Kontaktuppgifter

Sophia Älfvåg

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-3681729
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Marie Nyberg

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 31
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Madelene Seberbrink

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 59
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fredrik Wejde

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 21
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Information och samråd

  Under arbetet med att ta fram förslag till kulturreservat så ordnas informationsmöten för berörda och intresserade med möjlighet att lämna synpunkter. Särskilda samråd hålls med vissa myndigheter. Sakägare informeras särskilt och får tillfälle att yttra sig över förslaget.