Plan- och byggprojekt

Program - Sydöstra city

Syftet med programmet är att utreda förutsättningar för, samt föreslå riktlinjer och principer för utveckling av Sydöstra city.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes av byggnadsnämnden 21 mars 2017.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.97066241806434,57.70622640410126]},"properties":{"id":"BN0663/14","name":"Program - Sydöstra city","address":"","preamble":"","header":"Program - Sydöstra city","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0663/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0663/14
 • Planens formella namn Program för sydöstra city

Kontaktuppgifter

Josefin Westerlund

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Lena Hasselgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 42
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat