Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Bostäder i Rosenlund

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2016 att avbryta planarbetet

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.958842217512316,57.701455325789716]},"properties":{"id":"BN0485/12","name":"Inom Vallgraven - Bostäder i Rosenlund","address":"","preamble":"","header":"Inom Vallgraven - Bostäder i Rosenlund","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0485/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0485/12

Kontaktuppgifter

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret
  • Telefon 031-368 00 00
  • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede

  2. Plan - inför avbrytande

  3. Plan - avbrutet