Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller granskning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Kvillebäcken - Bostäder vid Drakblommegatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-26
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Masthugget - Hotell vid tredje Långgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-19
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Masthugget - Ändring av detaljplan vid Järnvågsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-11
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Lilleby - Tvärförbindelse i Torslanda

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-18
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Naturreservatet Lärjeåns dalgång

Synpunkter tas emot till och med 2022-10-31
Just nu befinner sig naturreservatet i samrådsskedet.

Markanvisningar

Markanvisning för småhus vid Ängås Platå

Öppet för ansökan till och med 2022-10-19

Infrastruktur, trafik och torg

För tillfället finns inga pågående infrastrukturprojekt att visa.