Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

6 träffar
Visa som:
 • Skeppsbron - ny mötesplats vid älven

  Vattendom - samråd Projekt
  I syfte att åter förena staden med vattnet har ett förslag till detaljplan tagits fram för området kring Skeppsbron.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-06-17.
 • Guldheden - Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en ny byggnad med förskola i 8 avdelningar samt bostäder, totalt cirka 90 smålägenheter vid Guldhedsgatan strax söder om infarten till Fricksgatan.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-06-13.
 • Gamlestaden - Blandstad vid Hornsgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Planens syfte är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och påbyggnad av HK3 samt att skapa två nya byggrätter i anslutning till HK3.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-06-07.
 • Bö - Ändring av detaljplaner för Örgryte Trädgårdsstad (Olof Skötkonungsgatan 42)

  Plan standardförfarande - granskning II Projekt
  Syftet är att möjliggöra delning av fastigheten Bö 37:4 till två fastigheter för nybyggnad av ett bostadshus inom södra delen av fastigheten.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-05-25.
 • Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med planen är pröva tillkommande bostadsbebyggelse på del av Styrsö 2:546.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-06-13.
 • Hjällbo - Program för stadsutveckling i Hjällbo

  Program - samråd Projekt
  Bild: Visualisering som visar en möjlig utveckling av Hjällbo, vy från sydväst.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-06-30.