Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

9 träffar
Visa som:
 • Tolered - Förskola vid Toredalsgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola med åtta avdelningar i två plan.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-21.
 • Säve - Program för Säve flygplats

  Program - samråd Projekt
  Det är ont om större sammanhängande markområden för nyetablering av verksamheter inom kommunen.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-30.
 • Rödjan - Biokraftvärmeverk i Rya

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en bioångpanna att koppla ihop med befintligt gaskraftvärmeverk i Ryahamnen, samt att möjliggöra för lossningsplats och mellanlager av bränslen.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-21.
 • Majorna - Bostäder med mera i Klippan

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med planen är möjliggöra för bland annat 50 stycken bostäder.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-01-11.
 • Tynnered - Program för Tynnered

  Program - samråd Projekt
  Nu ska Tynnered utvecklas och bli en mer sammanhängande del av staden.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-20.
 • Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Bild 1: 2035: Frölunda torg från sydväst.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-20.
 • Kulturreservatet Slottsskogen

  Information och samråd. Projekt
  Slottsskogen föreslås bli ett kulturreservat.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-27.
 • Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Bild 1: Illustration Inobi AB Bild 2: Illustrationsritning stadsbyggnadskontoret Bild 3: Planområdesgräns på ett ortofoto stadsbyggnadskontoret Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 250 bostäder på ängarna och bergen i anslutning till befintlig villabebyggelse.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-13.
 • Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan)

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Bostäder i små flerfamiljhus
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-13.