Plan- och byggprojekt

Inbjudan till markanvisning för Säterigatan Väst på Eriksberg

Eriksberg är en älvnära stadsdel som har lite av allt. Här finns närheten till vattnet och kajpromenader, en blandad stadsmiljö med industriell karaktär och en unik utblick över hamninloppet. Nu markanvisar Älvstranden Utveckling AB en byggrätt för bostäder väster om Celsiusgatan. Vi söker en köpare som kan förverkliga våra höga ambitioner inom klimatområdet och som har förmåga att utveckla bygg­nader med låg miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Trafikverkets tunnelutbyggnad och ändrad sträckning av hamnbanan beräknas vara klart i slutet av 2023. Det är detta som gör att området öppnas upp för exploatering av det obebyggda området. Hamnbanan har varit lite av en barriär mellan Eriksberg och närliggande områden inom stadsdelen Lundby. Nu kommer utvecklingen att bidra till nya stråk och kopplingar som binder ihop de olika delarna med varandra och där fler människor kommer att bo, leva och röra sig.

Markanvisningen avser den västra bygg­rätten inom ”Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan inom stadsdelen Sannegården i Göteborg” med fastighetsbeteckning Göteborg Sannegården 91:8. Byggrätten är belägen söder om Säterigatan och är avgränsad av Celsiusgatan. Inriktningen för bebyggelsen i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.

Vad händer just nu?

Fastigheten är såld, överlåtelse skedde i oktober och december 2022.

Diarienummer

 • Diarienummer FN0000/22
 • Referensbeteckning FNL01/22
 • Beslut 2022-01-10

Öppen för ansökan

2022-05-02 – 2022-06-22

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.