Plan- och byggprojekt

Bullerplank Asplyckevägen-Helgeredsvägen

För att minska buller bygger vi ett bullerplank mellan Helgeredsvägen och Asplyckevägen. Bullerplanket sätts närmast vägbanan, mellan körbana och nya pendlingscykelbanan, där det är som mest buller.

Vad händer just nu?

Projektet har nu startat fältundersökningar och inmätningar utmed Björlandavägen, Asplyckevägen-Helgeredsvägen, för kommande byggnation av bullerplank. Undersökningarna pågår mellan vecka 3-6. Detaljprojekteringen pågår till sommaren 2022.
Byggnation planeras starta vintern 2022-23 och planeras pågå fram till sommaren 2024.

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN7783/21

Kontaktuppgifter

Lena Ljungholm

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 82
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

  2. Startskede - Trafikprojekt

  3. Byggskede - Trafikprojekt

  4. Färdigställt - Trafikprojekt